Biography

Melatti, singer/songwriter. Geboren op 21-11-1996 in Oud-Beijerland, onder de rook van Rotterdam.
 Melatti schrijft haar eigen nummers met teksten die uit het leven gegrepen zijn en voor een ieder herkenbaar zijn. Zij zingt en begeleidt zichzelf daarbij op gitaar of piano, maar vormt ook formaties met andere muzikanten.

Haar muziek valt onder de categorie jazz, swing, boogie woogie, blues en pop. Met een catchy melodie en akkoordenschema probeert zij kleine en grote problemen uit het dagelijkse leven voor het voetlicht te brengen en bespreekbaar te maken. Deze muziek brengt ze sprankelend en eigentijds, met een frisse blik uit onverwachte hoek, hier en daar afgeroomd met een vleugje melancholie of een toefje lef.

Haar muziek leent zich uitstekend om in ongedwongen sfeer lichtvoetig beluisterd te worden met een serieuze ondertoon die pas na afloop de boventoon voert. Op het podium brengt zij haar muziek professioneel maar met hart en ziel ten gehore. Ze zoekt de interactie op met haar publiek en neemt hen spontaan mee op een muzikale reis, wat haar benaderbaar maakt en een gevoel van saamhorigheid geeft.

Melatti werd op vijfjarige leeftijd als een magneet naar de piano toegetrokken. Nadat ze in 2006 in contact kwam met Candye Kane (USA) en Sue Palmer (USA) en een jaar later met Dani Wilde (UK), was er geen houden meer aan. Vanaf dat moment wist ze wat ze wilde worden; muzikant. Het zijn dan ook deze drie Powervrouwen uit de blues scène geweest, die haar de daarop volgende jaren elk op hun eigen wijze hebben aangemoedigd en ondersteund om haar dromen waar te maken.

Zo liet de British Blues Award Winner Dani Wilde, haar op twaalfjarige leeftijd voor het eerst het podium betreden. Wat zich tot op de dag van vandaag is blijven herhalen, op een keur aan bluesfestivals in binnen- en buitenland. Was het ‘Blues Diva’ Candye Kane (✝2016) die geen moment ongemoeid liet om haar de fijne kneepjes van het vak te leren, zowel op als achter de bühne. En is het ‘The Queen of Boogie Woogie’ Sue Palmer , die haar keer op keer leert de piano vingervlug te beroeren en hoe het publiek in extase te brengen.

Nu, op zevenentwintigjarige leeftijd, treedt zij op met haar eigen shows en schrijft zij haar eigen nummers als singer-songwriter welke invloeden hebben van jazz, swing, boogie boogie, blues en country muziek. Zij speelt met meerdere verschillende formaties; is afgestudeerd als Muzikant/Producer en coacht als multi-instrumentalist de All Star Band van United by Music. Melatti heeft haar debuutalbum uitgebracht in april 2018, genaamd ‘Childhood Dream’, welke tien zelfgeschreven nummers bevat. Naast het podium- en opnamewerk is Melatti muziekagoog bij woonzorgorganisatie Zorgwaard.

Vanuit deze hoedanigheden geeft ze inmiddels zeventig á tachtig keer per jaar ‘acte de présence’ op podia kris kras door heel Europa.


‘Can’t wait for you to get ready to boogie on the road with me!’ – Candye Kane

‘One to watch out for over the next few years.’ – Dani Wilde

‘Melatti, who I’ve known for the last 10 years, and watched grow from a cute little girl, interested in being a piano player, to a young, multi-instrumental, singer and songwriter. Now we are playing music together!!!’ – Sue Palmer

‘You’re going places.’ – Alvin Lewis

‘Melatti is a very versatile, reliable and enthusiastic musician who I’d like to commend different musical tasks.’ – Harm van Sleen

‘Her performance is energetic, open and honest.’ – Hans van der Maas (OOR)

‘She shows that she knows exactly what she wants and the way she wants to sound.’
– Fons Delemarre (Blues Magazine NL)

‘Because of you I love music again. Thank You!’ – Music lover from Denmark


Melatti, singer-songwriter and multi-instrumentalist. Born on 11-21-1996 in Oud-Beijerland, The Netherlands.

Melatti writes her own songs that are true to life and recognizable to anyone. She has a solo act where she sings and plays guitar/piano, and she also forms formations with other musicians.

Her music contains influences of jazz, swing, boogie woogie, blues, country and pop. With catchy melodies and chord progressions, she tries to draw attention to daily problems and makes them negotiable. She conveys the music in a sparkling and modern way, with a fresh look from an unexpected place and a touch of melancholy or a piece of courage as finishing touches.

Her music lends itself in an outstanding way to be listened to in a fetterless setting with a serious meaning, which will pop up at the surface after the show. On stage she brings her music in a professional but a wholehearted way. She interacts with her audience and takes them spontaneously with her on a musical journey, what makes her approachable and gives a sense of solidarity.

At the age of five, Melatti was drawn to the piano like a magnet. After she met Candye Kane (USA) and Sue Palmer (USA) in 2006 and Dani Wilde (UK) in 2008, is where the story began. She knew what she wanted to become; a musician. It was these three ‘Power Women’ of the blues scene who have encouraged and have supported Melatti to make her dreams come true.

‘British Blues Award Winner’ Dani Wilde let Melatti enter the stage for the first time at the age of twelve. Which has been repeating up until today in cozy cafés up to several enormous blues festivals in the Netherlands and abroad. Was it ‘Blues Diva’ Candye Kane (✝2016) who showed her the tips & tricks of the job for either on- as backstage. And is it ‘The Queen of Boogie Woogie’ Sue Palmer, who has been teaching her how to play the piano light-fingered and how to bring the audience into ecstasy.

Now, as twenty-seven-year-old, she performs her own shows and writes her own songs as singer-songwriter that contains influences of jazz, swing, boogie woogie, blues and country music. She plays in several different formations, she is a graduated Musician/Producer and coaches the ‘All Star Band’ of United by Music as multi-instrumentalist. Melatti also released her first music album in April 2018, called ‘Childhood Dream’, which contains ten songs written by herself. In addition to being a performing and recording musician, Melatti is a music based social worker for residential care organization Zorgwaard.

From these capacities, she gives ‘acte de présence’ seventy to eighty times a year in venues and on huge festivals throughout Europe.